top of page


Polityka Prywatności Agroturystyki Gęsiniec Stare Osieczno
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
Drodzy Goście informujemy, że:
    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agroturystyka Gęsiniec Stare Osieczno, mieszcząca się w Przesiekach 26, 64-761 Krzyż Wielkopolski.
    2. Państwa dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych (tj. e-mail, numer telefonu), numeru rachunku bankowego przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, usług hotelarskich, jak również w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
    3. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować również wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych względem organów publicznych.
    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie zadań z tytułu umowy.
    5. Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Państwa, dane będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody.
    6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy powierzenia następującym kategoriom odbiorców:
        A. firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
        B. firmie świadczącej usługi obsługi księgowej,
        C. firmie świadczącej obsługę prawną.
    7. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
    8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    9. Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    10. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony i nieudostępniania osobom postronnym.
 

 

bottom of page